Regulamin Promocji OPINIA

 1. Organizatorem promocji pod nazwą: „OPINIA” („Promocja”) jest MAKE YORSELF z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski (który stanowi także adres do doręczeń), NIP 771 27 28 434, adres poczty elektronicznej: info@makeyourself.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 538 555 528, opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora.
 2. Okres trwania Promocji: od 08.09.2020 r. do 31.10.2020 r. 
 3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.makeyourself.eu („Sklep Internetowy”).
 4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Promocji
  opublikują opinię lub recenzję marki MAKE YOURSELF:
  – na firmowym profilu MAKE YOURSELF na stronie Google  https://g.page/make-yourself-bag/review?rc
  – na firmowym profilu MAKE YOURSELF na stronie Facebook https://www.facebook.com/makeyourselfeu/reviews/?ref=page_internal
 5. Każdy z Uczestników Promocji spełniających warunki, o których mowa w pkt. 4 nabywa uprawnienie do otrzymania kodu rabatowego:
  – w wysokości 5% za dodanie pisemnej opinii na wskazanej stronie profilu Make Yourself na stronie Facebook
  – w wysokości 8% za dodanie pisemnej opinii wraz ze zdjęciem lub zdjęciami posiadanego setu Make Yourself na wskazanej stronie  profilu Make Yourself na stronie Facebook
  – w wysokości 5% za dodanie pisemnej opinii na wskazanej stronie profilu Make Yourself na stronie Google
  – w wysokości 8% za dodanie pisemnej opinii wraz ze zdjęciem lub zdjęciami posiadanego setu Make Yourself na wskazanej stronie  profilu Make Yourself na stronie Google
 6. Użytkownik biorący udział w Promocji może dodać tylko jedną opinię na firmowym profilu Make Yourself na stronie Google i jedną recenzję na firmowym profilu Make Yourself na stronie Facebook.
 7. Uczestnik promocji może uzyskać maksymalnie dwa kody rabatowe – jeden w wysokości 5% lub 8 % za opinię na firmowym profilu Make Yourself na stronie Google i jeden w wysokości 5% lub 8 % za opinię na firmowym profilu Make Yourself na stronie Facebook.
 8. Wysokość kodu rabatowego zależy od spełnienia warunków podanych w punkcie 5.
 9. Wartość kodów rabatowych można zsumować uzyskując jeden kod wartości 10%, 13% lub 16% w zależności od dodanej opinii (ze zdjęciem/-ami lub bez).
 10. Treść dodanej opinii powinna być zgodna z regulaminem serwisu Facebook i Google oraz nie powinna zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe. 
 11. Uczestnik Promocji oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wykorzystania zamieszczonych w opini/recenzji zdjęć i
  treści i jest świadom odpowiedzialności wynikającej z ustawy o prawach autorskich.
 12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora.
 13. Uczestnik Promocji zgodnie z odrębnymi przepisami jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży produktów
  zakupionych z wykorzystaniem kodu rabatowego uzyskanego w ramach Promocji w Sklepie internetowym.
 14. Kod rabatowy jest jednorazowy, oznacza to, że Uczestnik może wykorzystać go tylko raz.
 15. W przypadku zwrotu lub wymiany produktów nabytych z wykorzystaniem Kodu rabatowego Uczestnik otrzymuje zwrot równowartości wpłaconej kwoty.
 16. Organizator za recenzje na Facebooku wysyła kod rabatowy w wiadomości prywatnej na Facebooku, poprzez Messenger.
 17. W przypadku opinii dodanej na Google Uczestnik promocji proszony jest o kontakt email z konta, z którego opinia została dodana celem weryfikacji i otrzymania kodu rabatowego.
 18. Kod rabatowy można wykorzystać na stronie www.makeyourself.eu w ciągu 6 miesięcy od dnia jego otrzymania.
 19. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 20. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.makeyourself.eu/regulamin-promocji-opinia i u organizatora w formie dokumentu pdf.
 21. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia
 22. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają i nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją oraz nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Organizatora, zgodnie z
  odrębnymi przepisami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 23. Regulamin Promocji OPINIA wchodzi w życie z dniem 08 września 2020 r.