fbpx

Wyjątkowe okazje? Zapisz się do newslettera MY STARS!

Regulamin Promocji
MOJA OPINIA

 1. Organizatorem promocji pod nazwą: „MOJA OPINIA” („Promocja”) jest MAKE YORSELF z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski (który stanowi także adres do doręczeń), NIP 771 27 28 434, adres poczty elektronicznej: info@makeyourself.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 538 555 528, opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora.
 2. Okres trwania Promocji: od 10.05.2023 r. do odwołania.
 3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.makeyourself.eu („Sklep Internetowy”).
 4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Promocji
  opublikują opinię lub recenzję marki MAKE YOURSELF:
  – na firmowym profilu MAKE YOURSELF na stronie Google  https://g.page/make-yourself-bag/review?rc
 5. Każdy z Uczestników Promocji spełniających warunki, o których mowa w pkt. 4 nabywa uprawnienie do otrzymania kodu rabatowego na zakup nowych produktów (rabat nie obejmuje oferty Outletowej) poprzez SKLEP INTERNETOWY organizatora promocji:
  – w wysokości 12% za dodanie pisemnej opinii na wskazanej stronie profilu Make Yourself na stronie Google
  – w wysokości 20% za dodanie pisemnej opinii wraz ze zdjęciem lub zdjęciami posiadanego setu Make Yourself na stronie Google
 6. Użytkownik biorący udział w Promocji może dodać tylko jedną opinię na firmowym profilu Make Yourself na stronie Google.
 7. Uczestnik promocji może uzyskać maksymalnie jeden kod rabatowy – w wysokości 12% lub 20%
 8. Wysokość kodu rabatowego zależy od spełnienia warunków podanych w punkcie 5.
 9. Treść dodanej opinii powinna być zgodna z regulaminem serwisu Google oraz nie powinna zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe. 
 10. Uczestnik Promocji oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wykorzystania zamieszczonych w opinii/recenzji zdjęć i
  treści i jest świadom odpowiedzialności wynikającej z ustawy o prawach autorskich.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora.
 12. Uczestnik Promocji zgodnie z odrębnymi przepisami jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży produktów
  zakupionych z wykorzystaniem kodu rabatowego uzyskanego w ramach Promocji w Sklepie internetowym.
 13. Kod rabatowy jest jednorazowy, oznacza to, że Uczestnik może wykorzystać go tylko raz.
 14. W przypadku zwrotu lub wymiany produktów nabytych z wykorzystaniem Kodu rabatowego Uczestnik otrzymuje zwrot równowartości wpłaconej kwoty.
 15. W przypadku opinii dodanej na Google Uczestnik promocji proszony jest o kontakt email z konta, z którego opinia została dodana celem weryfikacji i otrzymania kodu rabatowego.
 16. Kod rabatowy można wykorzystać na stronie www.makeyourself.eu w ciągu 6 miesięcy od dnia jego otrzymania.
 17. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 18. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.makeyourself.eu/regulamin-promocji-opinia i u organizatora w formie dokumentu pdf.
 19. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia
 20. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają i nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją oraz nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Organizatora, zgodnie z
  odrębnymi przepisami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 21. Regulamin Promocji OPINIA wchodzi w życie z dniem 10 maja 2023 r.
PROMOCJA "OPINIA" DOBIEGŁAKOŃCA - WEŹ UDZIAŁ W NOWEJ EDYCJI!

Regulamin Promocji OPINIA

 1. Organizatorem promocji pod nazwą: „OPINIA” („Promocja”) jest MAKE YORSELF z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 72, 97-300 Piotrków Trybunalski (który stanowi także adres do doręczeń), NIP 771 27 28 434, adres poczty elektronicznej: info@makeyourself.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 538 555 528, opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora.
 2. Okres trwania Promocji: od 06.09.2021 r. do odwołania.
 3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.makeyourself.eu („Sklep Internetowy”).
 4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, którzy w okresie obowiązywania Promocji
  opublikują opinię lub recenzję marki MAKE YOURSELF:
  – na firmowym profilu MAKE YOURSELF na stronie Google  https://g.page/make-yourself-bag/review?rc
 5. Każdy z Uczestników Promocji spełniających warunki, o których mowa w pkt. 4 nabywa uprawnienie do otrzymania kodu rabatowego:
  – w wysokości 6% za dodanie pisemnej opinii na wskazanej stronie profilu Make Yourself na stronie Google
  – w wysokości 12% za dodanie pisemnej opinii wraz ze zdjęciem lub zdjęciami posiadanego setu Make Yourself na stronie Google
 6. Użytkownik biorący udział w Promocji może dodać tylko jedną opinię na firmowym profilu Make Yourself na stronie Google.
 7. Uczestnik promocji może uzyskać maksymalnie jeden kod rabatowy – w wysokości 6% lub 12%
 8. Wysokość kodu rabatowego zależy od spełnienia warunków podanych w punkcie 5.
 9. Treść dodanej opinii powinna być zgodna z regulaminem serwisu Google oraz nie powinna zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe. 
 10. Uczestnik Promocji oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wykorzystania zamieszczonych w opinii/recenzji zdjęć i
  treści i jest świadom odpowiedzialności wynikającej z ustawy o prawach autorskich.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora.
 12. Uczestnik Promocji zgodnie z odrębnymi przepisami jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży produktów
  zakupionych z wykorzystaniem kodu rabatowego uzyskanego w ramach Promocji w Sklepie internetowym.
 13. Kod rabatowy jest jednorazowy, oznacza to, że Uczestnik może wykorzystać go tylko raz.
 14. W przypadku zwrotu lub wymiany produktów nabytych z wykorzystaniem Kodu rabatowego Uczestnik otrzymuje zwrot równowartości wpłaconej kwoty.
 15. W przypadku opinii dodanej na Google Uczestnik promocji proszony jest o kontakt email z konta, z którego opinia została dodana celem weryfikacji i otrzymania kodu rabatowego.
 16. Kod rabatowy można wykorzystać na stronie www.makeyourself.eu w ciągu 6 miesięcy od dnia jego otrzymania.
 17. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 18. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.makeyourself.eu/regulamin-promocji-opinia i u organizatora w formie dokumentu pdf.
 19. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia
 20. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają i nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją oraz nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Organizatora, zgodnie z
  odrębnymi przepisami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 21. Regulamin Promocji OPINIA wchodzi w życie z dniem 06 września 2021 r.